O   N Á S

 

 

        Sokolská jednota v Novém Lískovci vznikala od roku 1912, kdy začala pracovat přípravná komise. V červnu 1914 po zisku místnosti k činnosti v hostinci pana Novotného na Rybnické ulici a náboru členů, byla podána na město Brno žádost o vznik jednoty. Bohužel se rozjezd jednoty zastavili díky první světové válce.

        Po jejím skončení došlo k plnohodnotnému fungování jednoty. 30. listopadu 1918 bylo oznámeno, že samostatná jednota Sokola v Novém Lískovci vznikla. Jejím prvním starostou se stal Jan Svárovský. Scházela se k nácviku cvičení, které vyvrcholilo veřejnou ukázkou dne 21. září 1919. V roce 1920 se naše jednota zúčastnila Všesokolského sletu v Praze. Po krátké době se stala největším a nejvýznamnějším spolkem v Novém Lískovci.

        Prostory v restauraci začaly být pro činnost jednoty nedostačující, a tak dne 14.6.1926 byl položen základní kámen ke stavbě sokolovny, ještě v tomto roce byla provozovna zprovozněna. Bylo v ní zázemí pro činnost sportovní (oddíly) i pro kulturní činnost (divadlo, hody, plesy). Byla v ní zbudována také restaurace.

        V roce 1928 čítal novolískovecký Sokol 58 mužů, 19 žen a několik dětí. K zábavě a především, jako další zdroj finančních příjmů, byla přistavěna k pravému křídlu sokolovny promítací kabina a vzniklo tak první místní kino pod názvem Slunce. Bohužel velkým finančním přínosem se kino nestalo.

        Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava došlo od německých úřadů k zákazu činnosti Sokola. Většina našich členů nalezla útočiště v jiných brněnských klubech, které měli možnost fungovat (především Moravská Slavia Brno).

        Ani poválečná léta moc zájmu o Sokol a obnovení jeho činnosti nepřinesla. Navíc po komunistickém převratu došlo ke sloučení sokolských jednot i dalších sportovních oddílů do Československém svazu tělesné výchovy. Tím snaha o poválečnou obnovu jednoty skončila úplně.

        Po roce 1989 došlo k obnovení činnosti Sokola v Novém Lískovci. Fungovalo tak opět několik sportovních oddílů (nohejbal, volejbal, futsal a další). Navrácení sokolovny nebylo umožněno soudem a došlo k jejímu odprodeji Brněnské asociaci futsalu. Činnost oddílů postupujícím časem upadala, až dne 30.8.2015 vyvrcholila vyhlášením úpadku jednoty a její dovedení insolvenčním správcem po prodeji majetku jednoty (pozemek) k zániku.

        Dne 30. 6. 2016 proběhla valná hromada, která volbou nového vedení a dalších orgánů, umožnila opětovný vznik jednoty. Začínáme sice pracovat od úplného začátku, ale jsme odhodláni nejstarší spolek v Novém Lískovci přivést do fungujícího stavu pro všechny naše občany. Jako sídlo opět využíváme bývalou Sokolovnu na Rybnické ulici. Máme k dispozici prostory pro činnost výboru a širšího vedení jednoty. Po provedení nutných stavebních úprav jsme vlastními silami vytvořili v našem volném čase skromné zázemí pro setkávání členů v klubovně jednoty.