Č I N N O S T

 

 

           SPORTOVNÍ ODBOR               - sokolská všestrannost  - všeobecná tělesná příprava pro nejmenší děti (od 4 let)

                                                              - sportovní oddíly            - příprava a vedení dětí ke sportu

                                                                                                     - umožňujeme možnost specializace na jednotlivé sporty

                                                                                                     - nabízíme možnost kvalitních zázemí pro setkávání a trénování

                                                                                                     - nabízíme dostatečné cvičební pomůcky

                                                              - nabízíme možnost účasti v soutěžích a turnajích

 

 

           KULTURNÍ ODBOR                  - podílíme se na nácviku divadelních představení

                                                              - pořádáme kulturní a společenské akce v Brně – Novém Lískovci

 

 

Podílíme se na pořádání různých sportovních akcí (turnaje, zápasy), ale i na kulturních akcích (akce pro děti, plesy)